• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
PDF Tisk E-mail
Image Image

Rekvalifikační kurz: FUNDRAISER – financování projektů zaměřených na rozvoj obce/regionu v mezích udržitelnosti

V rámci projektu Ústecko - živý region probíhá rekvalifikační kurz s názvem: "Fundraiser - financování projektů zaměřených na rozvo obce/regionu v mezích udržitelnosti". Koordinátoři místních akčních týmů v partnerských  městech zapojených do projektu prochází kurzem zdarma. Na závěr kurzu získají osvědčení o rekvalifikaci na pozici projektového managera. 

Kurz je zaměřen na zvládnutí teoretických a praktických činností během psaní projektů a získávání finančních prostředků na projekty obcí, měst a mikroregionlů v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany a tvorby životního prostředí.

UČEBNÍ PLÁN REKVALIFIKAČNÍHO KURZU

FUNDRAISER – financování projektů zaměřených na rozvoj obce/regionu v mezích udržitelnosti

MODUL A)

MODUL B)

MODUL C)

PROJEKT A JEHO NÁLEŽITOSTI

FUNDRAISING SE ZAMĚŘENÍM NA ROZVOJ OBCE/REGIONU V MEZÍCH UDRŽITELNOSTI

VYUŽITÍ PC K FUNDRASINGU A PŘÍPRAVĚ ŽÁDOSTI

1. Projekt a jeho struktura

1. Fundraising a jeho metody

1. Textový editor MS Word

2. Rozpočet projektu

2. Prezentace konkrétních příkladů realizovaných projektů z hlediska fundraisingu a řízení

2. Tabulkový procesor MS Excel – rozpočet projektu, grafy, apod.

3. Logický rámec projektu

3. Informační zdroje pro fundraising v oblasti rozvoje obcí a regionů a udržitelného rozvoje

3. Práce s Internetem – vyhledávání zaměřené na problematiku fundraisingu

4. Řízení projektu, projektový cyklus

4. Vybrané právní předpisy související s fundraisingem a řízením projektu

4. Základy práce s elektronickou žádostí

Termín konání: 10. – 13. dubna

Termín konání: 14. – 18. května

Termín konání: 11. – 15. června

(výuka probíhá u počítače)

Rekvalifikace je zabezpečována pro pracovní činnost PROJEKTOVÝ MANAŽER.

Závěrečná zkouška je predběžně plánována na 25. a 26. června 2007.

 

Základní charakteristika rekvalifikačního kurzu
Hodinová dotace:
  • 120 vyučovacích hodin

Termíny konání:

  • 10. – 13. dubna 2007
  • 14. – 18. května 2007
  • 11. – 15. června 2007 (výuka u PC)
Termín závěrečné zkoušky:
  • 26. a 27. června 2007
Místo konání:
  • Ústí nad Labem (DDM Ústí nad Labem)
Počet účastníků:
  • 8 - 12 (při větším počtu zájemců mají přednost dříve přihlášení účastníci)
Cena kurzu:
  • 10.000,- Kč bez DPH, cena vč. DPH 11.900,- Kč (1 účastník)
Lektoři:
  • Mgr. Martina Přibylová, Mgr. Josef Novák, Mgr. Tomáš Gremlica

Základní cena kurzu: 11.900,- Kč vč. 19 % DPH 

Sleva 5 % při registraci do 31. března 2007 včetně. Cena po slevě 11.305,- Kč vč. DPH.

Úspěšní účastníci obdrží Osvědčení o rekvalifikaci podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb.

Bližší informace poskytuje odborná garantka kurzu: Mgr. Martina Přibylová , tel. 775 358 402, e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Kateřinská 26, 120 00 Praha 2, tel./fax: 224 826 593

 

Ke stažení: 

 
 

Slovník