• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
"Téma pro Bílinu 2007" PDF Tisk E-mail
Občané města Bíliny mají možnost zúčastnit se v týdnu od 9. - 16. dubna 2007 „lidového hlasování“ o tématech a problémech města, které obyvatele nejvíce trápí nebo zajímá a rádi by u něj do budoucna viděli změnu k lepšímu. Občané mohou tímto způsobem vzkázat představitelům radnice, aby se těmito problémy začali vážně zabývat a začali je řešit.

Město Bílina se v roce 2006 řipojilo k mezinárodní iniciativě TIMUR (Týmová iniciativa ístního udržitelného rozvoje)
a k projektu Ústecko - živý region, Rozvoj kvalifi kace v oblasti udržitelného rozvoje  Ústeckém kraji, čímž se zavázalo sledovat a vyhodnocovat indikátory neboli ukazatele udržitelného rozvoje a kvality života ve městě.

Jejich sledování pomáhá v rozhodování veřejným správám, které zajímá, jak se žije obyvatelům a jak spokojeni jsou se stavem životního prostředí a dalších oblastí. Indikátory také pomáhají jako nástroj místního plánování a říkají, co je pro město důležité a kde má problémy. Jsou jakýmsi studentským vysvědčením uprostřed školního roku, které ukazuje, jakou má student šanci, že projde do dalšího ročníku, v čem je třeba zabrat a kde je nutná pomoc zvenčí.

Sledování indikátorů je mezinárodní iniciativou do které je zapojeno více než 150 evropských měst (18 v ČR). Každé z nich přijme několik indikátorů (až 10), z nichž některé jsou společné všem (např. hluk, doprava, bezpečnost, ovzduší, zeleň, služby) a některé jsou zvolené tak, aby vyhovovaly lokálním podmínkám. Předpokladem je, aby minimálně jeden z těchto doplňkových indikátorů vybrali samotní občané města.

Občané mohou v rámci akce hlasovat v pouliční anketě (ve středu týdne), na internetu (http://tema2007.timur.cz) nebo pomocí mobilního telefonu – zasláním SMS (v běžné ceně) na číslo 775 573 627 ve formátu TEMABL X (X je symbol nahrazující číslo vybraného tématu). Mají také možnost hlasovat pomocí vloženého lístku, vhozeného do odpovědní schránky umístěné na vybraných místech (Vchod do budovy MěÚ, Informační centrum na Mírovém náměstí). S účastí v anketě je spojena soutěž pro hlasující o věcné ceny, do které budou zařazeni všichni, kteří ponechají svůj kontakt na lístku – letáčku, v emailu nebo SMS zprávě (adresu, telefon, email atp.).

Na závěr kampaně budou vybraní občané při vyhlášení výsledků odměněni a mohou se veřejně vyjádřit k rozvoji města před jeho představiteli. Podobná anketa by měla být opakována opět za 5 let. Akci organizuje ve spolupráci s Městským úřadem v Bílině iniciativa TIMUR a Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.. Bližší informace o kampani najdete také na: http://www.timur.cz/ a http://ekopolitika.cz.

V anketě „Téma pro Bílinu 2007“ bude zjišťováno, jaký ukazatel kvality života a rozvoje města je pro obyvatele Bíliny tím hlavním a který je dobré dále sledovat. Témata, ze kterých budou občané vybírat, jsou:

1) dopravní situace na průtahu městem

2) soužití občanů různých národností na sídlišti

3) rostoucí počet závislých a problémových mladých lidí

4) údržba veřejných prostranství (trávníky, pískoviště, okolí laviček)

5) parkování na sídlištích a v centru města

6) bezpečnost a stoupající kriminalita

7) hlučnost v nočních hodinách u restaurací

8) nabídka herních automatů a gamblerství

9) znečišťování veřejných prostranství psy

10) vandalismus ve městě 

 

Bílinský zpravodaj, Ročník XVII, Číslo 8, Strana 7 

 
 

Slovník