• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
PDF Tisk E-mail

Image

Tisková  zpráva

Na záčatku projektu se v Ústí nad Labem konala tisková konference k zahájení projektu. Při této příležitosti byla vydána první tisková zprávy. Na závěr projektu chystáme druhou tiskovou konferenci a vydání další tiskové zprávy.

 

Tiskové zprávy

Září 2006 Ústí nad Labem

Zahájení projektu "Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvojev Ústeckém kraji". Aneb máme strategii udržitelného rozvoje. Jak uspějeme?

V září 2006 byl zahájen dvouletý projekt Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro praktické naplňování strategie udržitelného rozvoje regionu.

Vize pro Ústecký kraj

V roce 2006 schválil Ústecký kraj jako první ze všech v ČR důležitý dokument Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje. Ten představuje vizi rozvoje kraje, jeho měst a obyvatelstva, průmyslu, přírody a historického a kulturního dědictví v letech 2006 – 2020. Jako priority pro Ústecko stanovuje zdravé životní prostředí, rozmanitě zaměřená průmyslová odvětví propojená s oblastí vědy a výzkumu, která využívají moderní a šetrné technologie. Vedle celkové stabilizace ekonomiky je cílem rozvíjení regionální soběstačnosti a konkurenceschopnosti kraje. Výrazně méně by se měly čerpat neobnovitelné zdroje energie, navrženým standardem pro ekonomické subjekty je zodpovědné chování k životnímu prostředí i společnosti. Ústecký kraj se také zavázal zachovávat a rozvíjet svoje cenné kulturní a historické dědictví, více komunikovat a spolupracovat se sousedními regiony – včetně přeshraničních a podpořit občany v zapojování do veřejného života.“

(zdroj: Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006 – 2020, dokument vydán ve zkráceném formátu)

Máme strategii. Jak uspějeme?

Představovaný projekt Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji je jednou z cest, jak pomoci uvést zpracovanou a schválenou strategii do života a jak přenést cíle a závazky z papíru do praxe. Jinými slovy projekt vytváří podmínky pro praktické naplňování jejích cílů. Otázkou je jak tohoto dosáhne? Přes vzdělávání a rozvíjení kapacit tzv. stakeholderů – klíčových institucí a skupin, které zahrnují zástupce kraje, měst a mikroregionů, škol, informačních institucí a nevládních organizací na území regionu. Druhou hlavní náplní projektu je informovat obyvatele a umožnit jejich aktivní zapojení do naplňování strategie udržitelného rozvoje.

„Zapojením a zvyšováním kapacit institucí, vytvářením podmínek pro komunikaci a spolupráci důležitých institucí a větší informovaností veřejnosti chceme přispět ke změně chování lidí a rozhodování ve prospěch ochrany životního prostředí a dlouhodobě vyváženého ekonomického a sociálního rozvoje regionu. Chceme zajistit skutečnou ochranu životního prostředí a upoutat k tomuto tématu pozornost úředníků a politiků“, říká vedoucí projektu Mgr. Josef Novák z Ústavu pro ekopolitiku.

Co je obsahem projektu?

Během příštích dvou let bude v Ústeckém kraji realizována řada akcí určená městům i občanům kraje. Plánujeme semináře a školení, společné projekty se školami, které by je měly povzbudit ke sledování jejich ekologické stopy. Zástupce veřejné správy chceme vzdělávat k tomu, aby uměli sledovat a vyhodnocovat politiku a dopady svých rozhodnutí na kvalitu života občanů a životního prostředí (indikátory udržitelného rozvoje, GIS mapy), připomínat jim a sledovat plnění závazků. Chceme podpořit činnost informačních center, umožnit veřejnosti větší kontrolu veřejné správy, zpřístupnit informace související se strategií udržitelného rozvoje přes webový portál a zapojit občany do místních akcí a rozhodování o veřejných tématech.

 


Realizátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.. Partnerem jsou ANOUK (Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje), TIMUR (Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj) a Krajský úřad Ústeckého kraje. Prvními dvěma spolupracujícími městy jsou Litoměřice a Bílina. Projekt je financován z operačního programu Rozvoje lidských zdrojů.

Kontakt:

Mgr. Josef Novák, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Tel: 224 828 257

 

 
esf+eu
logo_mzp
logouep
 Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 
 

Slovník