• Česky
 • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Zvolte "Téma pro Rumburk 2007" PDF Tisk E-mail

Město Rumburk vyzývá své občany k zapojení se do ankety k výběru „Tématu pro Rumburk 2007“. Jedná se o veřejné šetření, které ukáže největší současný problém města z pohledu jeho obyvatel. Anketa proběhne ve dnech 10. až 21. září a obyvatelé budou volit jedno z deseti předem vytipovaných témat:

 • Dostupnost zdravotní a sociální péče;
 • Nezaměstnanost a nabídka pracovních příležitostí;
 • Vysoké dopravní zatížení města;
 • Systém parkování ve městě;
 • Bezpečné přechody pro chodce;
 • Kvalita vlakového spojení;
 • Dostupnost a kvalita autobusového spojení;
 • Pořádek ve městě, údržba chodníků a zeleně;
 • Nabídka kulturních a sportovních aktivit;
 • Bezpečnost v ulicích města.

Hlasovat bude možné v pouliční anketě (letáčky budou roznášet studenti), na internetu (na stránkách www.timur.cz nebo www.rumburk.cz) a pomocí mo-bilního telefonu zasláním SMS (v běžné ceně) na vybrané číslo 775 573 627 ve formátu TEMARU X (X nahrazuje vybrané téma). Hlasovat lze také pomocí lístku - letáku vhozeného do schránky na odpovědi na vybraných místech nebo odeslaného na městský úřad (odbor RRI). Pro zúčastněné je zajímavé, že s odpovědí v anketě je spojena soutěž pro hlasující o věcné ceny - všichni, kteří ponechají svůj kontakt na lístku - letáčku (adresu, telefon, e-mail, atp.), budou zařazeni do losování o tři věcné ceny (soutěž se týká také všech, kteří hlasují e-mailem nebo SMSkou). Výherci budou vybráni generátorem náhodných čísel.

Na závěr kampaně „Téma pro Rumburk 2007“ budou vybraní občané při slavnostním vyhlášení výsledků odměněni a mohou se veřejně vyjádřit k rozvoji města před jeho představiteli.

Město Rumburk se od roku 2007 rozhodlo začít sledovat tzv. indikátory, neboli ukazatele udržitelného rozvoje. Co si pod tím představit a v čem bude sledování ukazatelů Rumburku přínosem?

Sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje je mezinárodní iniciativou, do které je zapojeno více než 150 evropských měst (18 v ČR). Pomáhá v rozhodování místním správám, které zajímá městské životní prostředí a kvalita života občanů ve městě. Indikátory zároveň významně pomáhají jako nástroj místního plánování a říkají úředníkům i obyvatelům, co je pro město důležité a kde má problémy (např. v oblastech dopravy, hluku, bezpečnosti, ovzduší, služeb). Anketa je možností pro občany zvolit ke sledování kromě předem stanovených právě tu oblast, kterou sami považují za důležitou. Podobná anketa by měla být opakována opět za 5 let, aby bylo zjištěno, zda se problémy města změnily a jak byly řešeny. Akci organizuje ve spolupráci s Městským úřadem v Rumburku Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. a Týmová iniciativa pro místní indikátory udržitelného rozvoje (TIMUR) v rámci projektu Ústecko - živý region, Rozvoj kvali-fikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji. Bližší informace najdete na http://ekopolitika.cz nebo na http://www.timur.cz.

Author: Za TIMUR a ÚEP M. Pondělíček, B. Šafářová Datum 10. 10. 2007

 
 

Slovník