• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
PDF Tisk E-mail
Image Image

Bílina

     
 bilinafoto bilinaznak

Počet obyvatel:

Rozloha (ha):   

Nadmořská výška (m):

Ostatní ukazatele:   

Www stránky města:

15714

3 253

214

zde

zde

Monitoring indikátorů udržitelného rozvoje

indikatspokojenost.gif

Indikátor Spokojenost s místním společenství odráží kvalitu života občanů. Znamená to možnost žít v takových podmínkách, které zahrnují bezpečné a cenově přijatelné bydlení, dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví, kultura, atd.), zajímavou a uspokojující práci, kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak antropogenní) a reálnou možnost účastnit se místním plánování a rozhodování. Názor občanů na tyto otázky představuje důležité měřítko celkové spokojenosti s daným místem, takže je to důležitý indikátor místní udržitelnosti. Více se dozvíte na stránkách TIMUR

Závěrečnou zprávu sledování indikátoru "Spokojenost s místním společenstvím si můžete stáhnout pdf zde 751.28 Kb

indikat_mobilita.gifMěsto chce rovněž měřit indikátor Mobility a místní přepravy cestujících. Tento indikátor zjišťuje mobilitu občanů žijících na území dané samosprávy. Město tak například zjistí průměrný počet cest, které vykoná každý občan během dne nebo použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty. Více o indikátoru zde.

Závěrečnou zprávu sledování indikátoru "Mobilita a místní přeprava cestujících" si můžete stáhnout pdf zde 701.01 Kb.

 

indikatorcestazs.gif

V Bílině probíhá monitoring indikátoru Cesta dětí do školy a zpět. Indikátor ukazuje, jakým způsobem se děti dopravují do školy a zpět ale i to, zda svou cestu do školy považují za bezpečnou. Více info naleznete na stránkách zde

Závěrečnou zprávu sledování indikátoru "Cesta dětí do školy a zpět" si můžete stáhnout pdf zde 765.58 Kb.

 

MAT a místní Agenda 21 v Bílině

28. 11. 2008 Wink Členové týmu diskutovali o rizikových faktorech života na sídlištích a jejich vlivu na život obyvatel. Obyvatelé sídlišť mají mimo jiné často strach pohybovat se venku po setmění, velká část obyvatel na situaci rezignovala a stěhuje se z Bíliny pryč. To vede k přílivu nových problémových obyvatel sídlišť.

31. 10. 2008 Smile Schůzky se mimo   jiné zúčastnil i starosta města a jeho tajemník a to  jako pozorovatelé. První část setkání byla zaměřena na vyjasnění organizačního zajišťování MAT. MAT se bude scházet jednou za měsíc na Městském úřadu Bílina. Zápisy z jednání bude i nadále zajišťovat ÚEP, o.p.s. Druhá část jednání byla zaměřena na identifikaci cílů a aktivit skupiny. Skupina by měla přispět ke zlepšení soužití obyvatel v Bílině. 

17. 09. 2008  Cool Tento den se v Bílině konala první schůzka MAT zaměřená na soužití občanů různých národností na sídlištích. Setkání se zúčastnilo cca 18 lidí. Přišli nejen zástupci města, ale i zástupci základních škol a neziskových organizací. účastnicí živě diskutovali o poslání MAT a o možných aktivitách MAT. Účastníci dospěli k závěru, že je potřeba se romské problematice věnovat systematicky, zaměřit se na rodinu nikoliv jedince a vtáhnout do těchto aktivit i Romy. MAT by měl získat podporu města a především politiků.

Téma 2007

Jak jsme vybírali tématu pro anketu Téma 2007?

Spolu se zástupci města bylo pečlivě vybráno deset  témat, která patří v Bílině k nejdiskutovanějším. V anketě jsme zjišťovali, které z témat považují obyvatelé města za skutečně nejvýznamnější.

Více o metodice a průběhu akcích Téma 2007 zde.

Jak občané hlasovali?

 

Téma

 Internet  SMS hlasy 

Anketa 

CELKEM
1. Spolužití občanů různých národností na sídlištích

38

2

247

287   

2.

Bezpečnost a stoupající kriminalita

6

6

156

168

3.

Dopravní situace na průtahu městem

10

1

84

95

4.

Údržba veřejných prostranství
(trávníky, pískoviště, okolí laviček)

2

2

82

86

5.

Rostoucí počet závislé a problémové mládeže

5

2

75

82

6.

Znečišťování veřejných prostranství psy

4

1

69

74

7.

 Vandalismus ve městě

4

0

56

60

8.

Parkování na sídlištích a v centru města

4

0

41

45

9.

Nabídka herních automatů a gamblerství

2

1

13

16

10.

Hlučnost v nočních hodinách u restaurací   

1

0

7

8

 

Statistika kampaně 

 
Prostřednictvím internetu hlasovalo 76
Prostřednictvím SMS hlasovalo 15

Hlasovací lístek odevzdalo s hlasem pro některé z 10 témat    

830

Hlasovací lístek odevzdalo s hlasem pro vlastní téma  6

Neplatných hlasů bylo celkem

122

Platných hlasů bylo celkem

927

Podíl zapojených občanů ze všech obyvatel Bíliny
 5,8%
esf+eu
logo_mzp
logouep

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 
 

Slovník