• Česky
 • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
PDF Tisk E-mail
Image Image

Občany a občanky Ústeckého kraje chceme zapojit do aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji jejich mikroregionů či měst. V pěti partnerských městech projektu byly uspořádány akce pro veřejnost pod názvem Téma 2007.

Součástí akcí Téma 2007 byly:

 • propagační akce a několikadenní anketa zaměřená na výběr tzv. "místního tématu".

Cílem akcí Téma 2007 bylo:

 • seznámit veřejnost s problematikou udržitelného rozvoje města a Ústeckého kraje

 • za aktivní účasti občanů vybrat tzv. "místní téma", které je stěžejní pro udržitelný rozvoj města

 • stanovit k "místnímu tématu" jeden nebo více monitorovacích indikátorů, které budou zaznamenávat vývoj či změny ve sledované oblasti.

"Téma 2007" - akce pro veřejnost v partnerských městech

Datum akce Místo konání Vybraná "místní" témata  
02.- 08. 04. 2007 roudnice2.jpgRoudnice nad Labem        
 1. Řešení soužití s Rómy ve městě.
 2. Systém parkování v centru města.
 3. Kvalita autobusového a vlakového spojení.

Podrobné informace o výsledku ankety Téma 2007 zde.

 
09 - 15. 04. 2007 bilinafoto.jpgBílina
 1. Spolužití občanů různých národností na sídlištích.
 2. Bezpečnost a stoupající kriminalita.
 3. Dopravní situace na průtahu městem.

 Podrobné výsledky akce naleznete zde.

 
16.- 22. 04. 2007 krasnalipafoto.jpgKrásná Lípa
 1. Soužití s Rómy.
 2. Vandalismus.
 3. Nedostatek nákupních možností.

Podrobné výsledky akce naleznete zde. 

 
21.- 29. 04. 2007 litomerice.jpgLitoměřice
 1. Doprava a parkování ve městě.
 2. Vandalismus.
 3. Nepořádek ve městě.

Podrobné výsledky akce naleznete zde. 

 
srpen - září 2007  rumburk.jpgRumburk 
 1. Nezaměstnanost a nedostatek pracovních příležitostí.
 2. Pořádek ve městě, údržba cest, chodníků a veřejné zeleně.
 3. Dostupnost zdravotních a sociálních služeb.

Podrobné výsledky zde.

 

Obecný scénář akce "Téma 2007" (dle metodiky TIMUR)

Zástupci místní samosprávy a nevládních organizací vybrali spolu s organizátory nabídku maximálně 10 témat, které odpovídají momentálně nejčastěji diskutovaným problémům v regionu. Přitom část témat navrhli sami zástupci TIMUR na základě vlastních poznatků z místa. Následně byla zahájena propagace akce ve sdělovacích prostředcích včetně internetu s důrazem na skutečně sledované regionální deníky, internetové stránky a rozhlasové stanice. Byla zveřejněna nabídka témat a informace o partnerství příslušného města (regionu) v TIMUR a o indikátorech ze sady ECI/TIMUR.

Na webových stránkách TIMUR byla vytvořena speciální stránka pro dané město (region) s grafickou interpretací hlasování pro jednotlivá témata. Ve zvoleném období, které trvalo zpravidla 5 dní, byl v provozu hlasovací systém na internetu a současně bylo možné hlasovat prostřednictvím SMS. Anketní otázka byla jednoduchá: Které z témat považujete pro svoje město, region, nyní nejvíce důležité, aktuální?

Jako příklad použitých témat lze uvést: “soužití s Rómy”, “parkování ve městě”, “nedostatek nákupních možností”, “vandalismus”, "bezpečnost a kriminalita" atd. První den vyhlášeného období proběhla ve městěch pouliční anketa, kdy zpravidla studenti středních škol pokládali anketní otázku občanům a vyplňovali anketní lístky.

Průběžně byly na webových stránkách TIMURu zveřejňovány výsledky hlasování. Na začátku května 2007 byly zveřejněny konečné výsledky a statistika kampaně. Zároveň byly v každém městě vylosováni tři účastníci, kteří byly odměněni drobnými cenami. S odstupem několika týdnů uspořádali organizátoři akce TIMUR a pracovníci ÚEP, o.p.s. spolu se zástupci samosprávy setkání s novináři a vylosovanými občany. Zde představli společný projekt sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje a předali ceny výhercům. Vybraná témata se stala místními specifickými indikátory rozvoje měst a doplní tak společné indikátory ECI.

esf+eu
logo_mzp
logouep

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 
 

Slovník