• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Semináře a konference PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

„Ekologická rekultivace nepřírodních biotopů v České republice"

Datum konání: 23. 9. 2010

Místo konání:  MŽP ČR

Organizátoři:  MŽP ČR a ÚEP, o.p.s. 

Seminář byl určen pro:

  • zástupce orgánů státní správy a samosprávy,
  • zástupce organizací provádějící těžbu nerostných surovin i sanace a rekultivace narušených území,
  • zástupce odborných institucí zabývajících se ochranou životního prostředí, biologií, ekologií a geologií,
  • pedagogy a studenty vysokých škol přírodovědného zaměření.

Účastníci semináře byli seznámeni s dílčími výsledky probíhajícího výzkumného projektu SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice". Zástupci Českého báňského úřadu - Státní báňské správy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve svých vystoupeních informovali účastníky o právní úpravě v oblasti těžby nerostných surovin, sanací a rekultivací narušených území a územního plánování i o potenciálu a překážkách ekologických rekultivací nepřírodních biotopů v ČR. 

Prezentace:

 pdf Těžebny nerostných surovin a deponie materiálů jako lokality rostlinných druhů a společenstev v kulturní krajině 919.96 Kb

 

 

 

logo_mzp.gifNa realizaci projektu poskytlo Ministerstvo životního prostředí ČR účelovou podporu v souladu s ustanoveními zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

Otevřená věda

Slovník