• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow Old projects arrow Ústí - a living region arrow Ecological footprint of schools
Ekologická stopa základních škol PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.
Image Image

Jednou z cílových skupin projektu jsou i základní školy Ústeckého kraje. V rámci projektu mají možnost :

  • seznámit se s novými trendy v oblasti environmentálního vzdělávání;
  • spolu s dětmi vypočítat ekologickou stopu své školy;
  • podílet se na přípravě CD-ROM "Výukový program ekologická stopa školy";
  • zapojit se do distribuční sítě naučných a informačních materiálů a získat tak CD-ROM "Výukový program ekologická stopa školy", publikaci "Praktické využití indikátorů udržitelného rozvoje a ekologické stopy pro EVVO" a další materiály;
  • zpracovat si ekologický audit školy.

A. Odborné semináře

V březnu 2007 se uskutečnil seminář, jehož cílem bylo seznámit učitele základních škol s:
  • ekologickým auditem škol;

  • měřením ekologické stopy ZŠ;

  • možnostmi využití ekologické stopy ve výuce;

  • a s možností nechat si změřit ekologickou stopu školy.

es_zs.jpgSoučástí seminářů byly i diskuse o připravovaném programu na výpočet ekologické stopy školy, který je nyní ve fázi výroby. Autoři programu se inspirovali australským programem na výpočet ekologické stopy škol. Nicméně řadu věcí museli upravit pro české prostředí. Společně proto prodiskutovali možná úskalí výpočtů s lidmi z praxe. Všechny připomínky byly autory zohledněny. Účastníci se navíc mohli zaregistrovat jako zájemci o měření ekologické stopy na své škole. Této šance využilo 16 účastníků.

Sborník ze semináře obsahující dborné příspěvky včetně kontaktů na přednášející + program semináře + zajímavé odkazy zde pdf 1.49 Mb.

Podrobnosti o semináři včetně prezentací zde.

Definice ekologické stopy

Koncept ekologické stopy (ES) můžeme považovat za účetní nástroj pro počítání ekologických zdrojů. Různé kategorie lidské spotřeby jsou převedeny na plochy biologicky produktivních ploch, nezbytné k zajištění zdrojů a asimilaci odpadních produktů. Jeden ze spoluautorů ES, Kanaďan William Rees, ekologickou stopu přibližuje takto: "Kolik plochy (země a vodních ekosystémů) je třeba k souvislému zajišťování všech zdrojů, které potřebuji ke svému současnému životnímu stylu a k zneškodnění všech odpadů, které při tom produkuji?" Ekologická stopa je přesně tím, co jsme dosud postrádali - měřítkem toho, jak udržitelné jsou naše životní styly.

Neříká nám tedy, co máme dělat, ale "pouze" jakou stopu (vyjádřenou globálních hektarech na osobu) zanechává náš životní styl a související spotřeba zdrojů v globálním měřítku. Nepřekvapí proto, že lidé žijících v různých koutech Země vytváří tak rozdílné ekologické stopy. Pokud by se dala jedním slovem charakterizovat dnešní globální ekonomika a společnost, je to nerovnováha. Tomu odpovídá i velmi nerovnovážné tempo čerpání přírodních zdrojů v různých zemích světa.

Definice ekologického auditu

Ekologický audit je jedním ze způsobů, jak mohou školy šetrně přistupovat k ochraně životního prostředí prostřednictvím „ekologizace“ svého provozu. Dalším pozitivním jevem je, že škola tímto způsobem ovlivňuje veřejné mínění a přenáší žádoucí hodnoty a vzorce chování na značnou část populace – na děti, čímž přispívá k environmentální osvětě.

esf+eu

logo_mzp
logouep

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 
 
 

Otevřená věda

Slovník