• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow Old projects arrow Ústí - a living region arrow Project in press arrow Čtvrtletník pro ústecký region
Čtvrtletník pro ústecký region PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Ústecko – živý region, tak zní název elektronického čtvrtletníku, který začal vycházet v rámci projektu Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji. Dvouletý projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, zahrnuje vzdělávání klíčových osob a institucí, zejména těch, které rozhodují o městech a jejich rozvoji. Tomu odpovídá i poslání tohoto zpravodaje – informovat o projektu i aktuálním dění v Ústeckém kraji, které souvisí s udržitelným rozvojem, zlepšováním života jeho obyvatel a o činnosti všech subjektů na tomto poli, ať už jde o veřejnou správu, nebo o soukromé firmy, nevládní organizace či dobrovolníky a občany. Zpravodaj je ke stažení na webové adrese www.ekopolitika.cz , přičemž jeho koordinátorem je Ústav pro ekopolitiku a partnery jsou Krajský úřad Ústeckého kraje, Asociace neziskových organizací ústeckého kraje ANOUK a Týmová iniciativa pro udržitelný rozvoj, o.s. (TIMUR).

Moderní obec - elektronický zpravodaj vydalvatelký Economia 4/2007 str.3

 
 

Otevřená věda

Slovník