• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow Old projects arrow Ústí - a living region arrow Project in press arrow Do rozvoje města se může zapojit každý
Do rozvoje města se může zapojit každý PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Financování projektů zaměřených na udržitelný rozvoj obcí v Ústeckém kraji, přijeli do Bíliny představit členové ÚEP (Ústav pro ekopolitiku) ředitel Ústavu Tomáš Gremlica a Mgr. Josef Novák. Za město se zúčastnila pouze Mgr. Zdena Hanzlíková a Michal Mlej. Dále byl přítomen zástupce Přírodovědné společnosti pan Ivan Bílý, Lucie Ječmenová, Ladislava Hamrová a Karel Müller z oddělení regionálního rozvoje. Ačkoli je projekt o udržitelném rozvoji určen především představitelům města, kromě dvou výše zmiňovaných neprojevil nikdo větší zájem.

„Projekt pomáhá zlepšovat kvalitu života a životního prostředí na místní úrovni sledováním tzv. místních indikátorů udržitelného rozvoje. Indikátory slouží k monitorování stavu trendů různých složek městského života. Jejich znalost umožňuje veřejné správě kvalifikovaně rozhodovat a dlouhodobě plánovat rozvoj měst. Projekt zároveň zvyšuje informovanost občanů a dává jim možnost aktivně ovlivnit fungování měst,“ vysvětlil podstatu projektu Tomáš Gremlica. 

Od září r. 2005 je do projektu zapojeno 10 českých a moravských měst a jeden mikroregion. Partnerem TIMUR (Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj) se může stát město, obec nebo region, které má zájem provádět aktivně politiku v oblasti udržitelného rozvoje a zapojovat veřejnost do rozhodování v této oblasti. „Projekt si mě získal okamžitě při své první prezentaci pořádané Krajským úřadem Ústeckého kraje. Příklady dobré praxe, zaváděné plánování a hodnocení procesu udržitelného rozvoje, zapojování veřejnosti do procesu a využívání geografických informačních systémů jsou pro mě velmi podnětné informace, které se snažím co nejlépe uchopit a následně předávat,“ řekla pro Čtvrtletník Ústecka Ladislava Hamrová z oddělení regionálního rozvoje v Bílině.

Udržitelný rozvoj sleduje tři cíle současně a to, ekonomický, sociální a ochranu životního prostředí. Vlastně dokazuje, že tyto tři věci se navzájem nevylučují a zaměřuje se na jejich soulad. Velmi důležitá je součinnost představitelů města a občanů, kdy občané mají možnost se spolupodílet například na přípravě Územního plánu města. 

Bílinský zpravodaj 4/2007 str. 3 

 
 

Otevřená věda

Slovník