• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Pomůže městu sledování? PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Litoměřická radnice začne pozorovat, jak se vyvíjí místní doprava a parkování

Litoměřice/Litoměřičany trápí ve městě nejvíce doprava a parkování. Během prázdnin bude zastupitelům předložen návrh na sledování vybraných indikátorů udržitelného rozvoje, doprava a parkování ve městě mezi nimi chybět nebude. Dalšími ukazateli, které bude město sledovat, jsou - cesta dětí do školy, kvalita místního ovzduší a dosažitelnost místních veřejných parků (prostranství) a služeb. Jde o projekt "Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v rámci Ústeckého kraje", který připravuje Ústav pro ekopolitiku ve spolupráci s litoměřickou radnicí. Projekt byl představen zastupitelům na jejich květnovém zasedání. "Přínos projektu vidím především v tom, že pomocí něj dokážeme zjistit, jaké podmínky město občanům nabízí. A výsledky ze sledování nám pomohou stanovit si v pozorovaných ukazatelích větší nároky na svoji vlastní práci," uvedla Dana Svobodová, hlavní koordinátorka projektu z litoměřické radnice. "Do projektu, který pomáhá zlepšovat kvalitu života a životního prostředí na místní úrovni, prostřednictvím sledování tzv. místních ukazatelů udržitelného rozvoje, je nyní zapojeno již osmnáct českých a moravských měst," řekl Josef Novák, vedoucí projektu z Ústavu pro ekopolitiku. "Indikátory slouží k monitorování stavu a trendů různých složek městského života. Jejich znalost umožňuje veřejné správě kvalifikovaně rozhodovat a dlouhodobě plánovat rozvoj měst s ohledem na udržitelnost. Projekt zároveň zvyšuje informovanost občanů a dává jim možnost aktivně ovlivnit fungování měst," dodal Novák. "Dlouhodobě se snažíme o prosazování principů trvale udržitelného rozvoje v podmínkách města i regionu. Myslím, že naše účast v tomto projektu je toho potvrzením," sdělila Veronika Šturalová, projektová manažerka města Litoměřice.

Sledované ukazatele

  • doprava a parkování ve městě
  • cesta dětí do školy
  • kvalita místního ovzduší
  • dosažitelnost místních veřejných parků (prostranství) a služeb

Zdroj: Litoměřický deník Datum: 16.6.2007 Název: Pomůže městu sledování? Podtitulek: Litoměřická radnice začne pozorovat, jak se vyvíjí místní doprava a parkování Autor: MIROSLAV VALEŠ Str.: 9 Rubrika: litoměřicko Ročník: 11 Číslo: 140 Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj Zpracováno: 16.6.2007 6:29:24 Identifikace: VLSL20070616010003

 
 

Otevřená věda

Slovník