• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Seminář o ES v Teplicích PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Tisková zpráva Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s.

ze dne 26. května 2008

Image 

Jak využít ekologickou stopu ve výuce?

Seminář pro pedagogy i další zájemce

V ekologické výchově je stále populárnější koncept ekologické stopy, který vyvinuli kanadští přírodovědci - původně jako vědeckou metodu. Náměty pro jeho využití ve výuce a kalkulátor ekologické stopy pro školy představí 12. června v Teplicích Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Seminář "Využití konceptu ekologické stopy ve výuce" je určen především zástupcům základních a středních škol, ale také zájemcům z neziskových organizací a těm, kdo se zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a mládež. Navazuje na úspěšnou putovní výstavu "Ekologická stopa: unese Země Vaše kroky?" a využívá zkušeností z této výstavy.

Kromě základních informací o ekologické stopě a o tom, jak myšlenku využít v ekologické výchově, zde pořadatelé představí jednoduchý kalkulátor, s jehož pomocí si svou ekologickou stopu může vypočítat každá škola.

Zájemci o seminář se mohou přihlásit prostřednictvím webových stránek www.ekostopa.cz. Zde najdou také program semináře a další podrobné informace k tématu i k putovní výstavě.

Místo a čas konání semináře: 12. Června 2008, 10:00 – 14:30;Regionální knihovna Teplice (Lípová 13, Teplice, 415 01); http://www.knihovna-teplice.cz

„Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom zvíře uživili? Velikost pastviny je ekologická stopa.“ Takto v roce 1996 přiblížili veřejnosti svou myšlenku sami autoři konceptu ekologické stopy - kanadští vědci Mathis Wackernagel a William Rees.

Podpořeno ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Image

 
 

Otevřená věda

Slovník