• Česky
 • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow Old projects arrow Ústí - a living region arrow Seminars arrow GIS and sustanability evaluation
PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.
Image Image

Využití GIS při hodnocení udržitelnosti měst

22. května zasedací sál 04 budovy B Krajského úřadu Ústeckého kraje (Velká Hradební 48, Ústí nad Labem)

V úterý 22. května se konal seminář s názvem „Využití GIS pro hodnocení udržitelnosti měst“. Seminář byl určen především pracovníkům odborů:

 • rozvoje;
 • výstavby;
 • územního plánování;
 • životního prostředí;
 • a informatiky v městech a obcích Ústeckého kraje.

Cílem semináře bylo seznámit zástupce měst a obcí Ústeckého kraje s:

 • tématikou indikátorů udržitelného rozvoje;
 • možnostmi sledování indikátorů udržitelného rozvoje v geografickém informačním systému (GIS);
 • obecným využití GIS na příkladech činnosti orgánů státní správy.

gis_long_blue.gifNa semináři byly představeny dosavadní přístupy hodnocení udržitelnosti ve vybraných krajích a městech ČR. Semináře se zúčastnilo 26 pracovníků/pracovnic veřejné správy, kteří si ze semináře kromě nových poznatků odnesli i odborná CD s výstupy projektu Ústecko – živý region a řadu dalších odborných publikací ÚEP, o.p.s.

V prvním příspěvku Josef Novák (ÚEP, o.p.s.) představil zúčastněným projekt Ústecko – živý region. Na tento příspěvek navázal Viktor Třebický (TIMUR) a seznámil přítomné s problematikou indikátorů udržitelného rozvoje. Po tomto příspěvku následovala krátká diskuse o monitoringu indikátorů udržitelného rozvoje.

Následovala jedna z hlavních přednášek nazvaná „Výhody práce s geodatabází při sledování indikátorů udržitelného rozvoje“ - přednášejícím byl externí spolupracovník ÚEP, o.p.s. Lukáš Klouda.

V druhé polovině semináře byly představeny příklady dobré praxe využívání GIS veřejnou správou:

 • Využití GIS v činnosti krajského úřadu Ústeckého kraje;

 • Aplikace GIS a dopravní informace v Plzeňském kraji;

 • Výsledky sledování indikátorů udržitelného rozvoje na příkladu města Hradec Králové;

 • a Projekt v GIS - Katalog sociálních služeb pro město Most.


Na závěr semináře proběhla cca 30 minutová diskuse, kterou řídil a moderoval Josef Novák. Účastníci mezi sebou prodiskutovali, jakou podporu potřebují od krajské samosprávy pro účinné zavádění GIS v menších městech i technické zázemí pro tvorbu a správu GIS.

 

Ke stažení:


 

esf+eu
logo_mzp
logouep

 

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

 

 
 

Otevřená věda

Slovník