• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
I. Seminář města, obce, NNO PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.
Image Image

Seminář: Strategické plánování na místní a regionální úrovni

28.listopadu 2006, Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem

Hlavním cílem semináře bylo seznámit účastníky/ce s přípravou, realizací a metodikou hodnocení strategického plánování na místní a regionální úrovni s důrazem na indiktárory udržitelného rozvoje.

Dílčí cíle semináře:
  • rozvinout diskusi o vybraných slabých stránkách Ústeckého kraje;

  • navrhnout sadu doporučení směřujících ke zmírnění či odstranění těchto slabých stránek;

  • navrhnout konkrétní projekty směřujících ke zmírnění či odstranění těchto slabých stránek;

  • seznámit zástupce měst, obcí a NNO s projektem „Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji“.

Na semináři se sešlo 34 zástupců/zástupkyň obcí, měst a mikroregionů Ústeckého kraje. V dopolední části zazněly odborné příspěvky vztahující se k zaměření semináře. Byly představeny příklady dobré praxe z českých měst. Více viz sborník ze semináře.

Odpolední diskuse ve skupinách byly velmi živé. Nejvíce času diskutující věnovali tématu "Rozvoj kultury a podpora šetrného cestovního ruchu". Více info viz výstupy z diskusí.

Ke stažení:

esf+eu
logo_mzp
logouep
Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
 
 

Otevřená věda

Slovník