• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow Old projects arrow Ústí - a living region arrow Seminars arrow Sustainable development strategy of Usti region
PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.
Image Image

Seminář: Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje a její naplňování v praxi

13usti221122.listopadu 2006, Krajský úřad Ústeckého kraje

Seminář byl určen pracovníkům a pracovnicím Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hlavním cílem semináře bylo seznámit účastníky/ce s metodikou hodnocení strategických plánů neboli možnostmi využití indikátorů udržitelného rozvoje a ekologické stopy při hodnocení úspěšnosti naplňování Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje.

Dílčí cíle semináře:

  • rozvinout diskusi o vybraných slabých stránkách Ústeckého kraje;

  • navrhnout sadu doporučení směřujících ke zmírnění či odstranění těchto slabých stránek;

  • navrhnout konkrétní projekty směřujících ke zmírnění či odstranění těchto slabých stránek;

  • seznámit účastníky/ce s projektem „Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji“.

Na semináři se sešlo 25 zájemců/zájemkyň o problematiku. V dopolední části zazněly odborné příspěvky vztahující se k zaměření semináře. Byly představeny příklady dobré praxe z českých měst. Více viz sborník ze semináře.

Odpolední diskuse ve skupinách byly velmi živé. Nejvíce času diskutující věnovali tématům "Růst zaměstnanosti a rozvoj kvalifikace pracovních sil" a "Rozvoj kultury a podpora šetrného cestovního ruchu". Z diskusí vyšlo několik velmi zajímavých doporučení pro krajský úřad, například uspořádání tzv. "tématických zastupitelstev". Více info viz výstupy z diskusí.

Ke stažení:

esf+eu
logo_mzp
logouep
Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
 
 

Otevřená věda

Slovník