• Česky
 • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow Old projects arrow Ústí - a living region arrow Seminars arrow Meeting with NGO in Usti region
PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.
Image Image

Role neziskových organizací při realizaci Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje

V úterý 24. 04. 2007 se v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem konal interaktivní seminář pro neziskové organizace. Hlavním cílem semináře bylo zprostředkovat diskusi mezi zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje a neziskovými organizacemi o roli neziskových organizací během realizace Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje. Na seminář byli pozváni zástupci neziskovek, ředitel Asociace neziskových organizací Jan Eichler a Lucie Kuželová z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Hned první příspěvek semináře nazvaný "Indikátory udržitelného rozvoje" byl zaměřen velmi prakticky. Přednášející Mirek Lupač (TIMUR) přiblíž nejen teorii a metodiku monitoringu indikátorů udržitelného rozvoje, ale představil i řadu příkladů dobré praxe. Následná diskuse byla zaměřena nejen na metodiku měření indikátorů, ale i na návazné akce. Byla zdůrazněna nutnost nejen měřit indikátory, ale hledat i způsoby, jak výsledky měření zhodnotit v praxi.

V dalším příspěvku Lucie Kuželová (KÚÚK) a Jan Eichler (ANOUK) představili Strategii udržitelného rozvoje Ústeckého kraje a úspěšné regionální projekty, které přispívají k udržitelnosti regionu. Účastníci diskutovali především o připravovaných grantových řízeních a o zkušenostech z proběhlých či končících projektů.

Na závěr semnináře Leona Kupčíková (ÚEP, o.p.s.) představila účastníkům projekt "Ústecko - živý region", díky jemuž se celá akce mohla uskutečnit. Účastníkům byly představeny hlavní aktivity a možnosti zapojení NNO do projektu.

Velmi zajímavá byla především závěrečná diskuse. Zástupci neziskových organizací diskutovali o svých zkušenostech při podávání projektů. Za velký problém je obecně považováno financování velkých neboli finančně náročných projektů. Neziskové organizace nedostávají na tyto projekty zálohy, což může vést k velkým problémům. Řešením by byly například bezúročné půjčky od garanta projektu či kraje. Předmětem diskuse byla i činnost ministerstev a dalších veřejně-správních orgánů a role neziskových organizací v rámci celospolečenského systému.

 

Program semináře

Zahájení semináře 13:00 - 13:20 hod.

Mgr. Josef Novák (ÚEP, o.p.s.) a PhDr. Jan Eichler (ANOUK)

 • přivítání, uvedení programů a cílů semináře
I. Blok - Indikátory udržitelnéjo rozvoje 13:20 - 14:20 hod.

Miroslav Lupač (TIMUR)

 • uvedení do problematiky měření místních indikátorů
 • představení příkladů dobré praxe ze zahraničí i tuzemska

Diskuse:

 • Mají NNO přístup k nějakým zajímavým či důležitým datům?
 • Jaké indikátory udržitelného rozvoje by se měly sledovat v Ústeckém kraji?
 • Dokáží NNO formulovat nějaké další "chybějící" indikátory?
Přestávka 14:20 - 14:40 hod.

 

II. Blok - Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje a role NNO 14:40 - 15:40 hod.

Ing. Lucie Kuželová (Krajský úřad Ústeckého kraje) a PhDr. Jan Eichler (ANOUK)

 • představení Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje
 • možnosti spolupráce KÚ a NNO – granty, dotace, spolufinancování, odborné zázemí, jiné...
 • příklad dobré praxe - projekt BROÚK – absorpční schopnost NNO při čerpání prostředků z EU

Diskuse:

 • Jakou roli sehrají NNO při naplňování/realizaci Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje?
 • Jaké jsou možnosti spolupráce NNO a Krajského úřadu ÚK při naplňování/realizaci Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje?
III. Blok - Ústecko - živý region 15:40 - 16:10 hod.

PhDr. Leona Kupčíková (ÚEP, o.p.s.)

 • představení projektu Ústecko živý region
 • role NNO v partnerských městech projektu (MAT, akce pro veřejnost, sběr dat pro indikátory, návrhy indikátorů)

Diskuse

Závěrečná diskuse 16:10 - 16:30 hod.

 

 
 

Otevřená věda

Slovník